GO cup 1, 2023

DATUM: Lördagen den 25 Mars 2023 Sundahallen, Nösnäsvägen 2 Stenungsund


KATEGORI Flickor U9 7-8 år flytande viktklasser, anmäl verklig vikt
Pojkar U9 7-8 år flytande viktklasser, anmäl verklig vikt
Flickor U11 9-10 år flytande viktklasser, anmäl verklig vikt
Pojkar U11 9-10 år flytande viktklasser, anmäl verklig vikt
Flickor U13 11-12 år flytande viktklasser, anmäl verklig vikt
Pojkar U13 11-12 år flytande viktklasser, anmäl verklig vikt
Flickor U15 13-14 år: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 och + 63 kg
Pojkar U15 13-14 år: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 och + 73 kg
Flickor U18 15-17 år: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Pojkar U18 15-17 år: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Damer 18 år + äldre: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Herrar 18 år + äldre: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

Anmälan: https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/event/9695