Sportlov (v.7)

Under sportlovet tar Steg 1 (dvs måndag och onsdag) uppehåll och kommer tillbaka nästa vecka.

Steg 2 och vuxengruppen (tisdag ) kör träning som vanligt.

Steg 2 torsdag ingen träning

Glöm inte anmälan till Judits Pokal senast den 16 februari. Gäller ålderskategorierna U11 och U13.