Terminsavgift

Ungdomar upp till 16 år: 700 kr
Alla över 16 år: 800 kr
Familj: 1400 kr

Plusgiro: 81 66 91 – 0
Swish telefonnr: 123 514 48 52