Höstterminen 2021

Välkomna till en ny judotermin på Lindome Judoklubb

Terminen startar vecka 34, måndagen den 23 augusti för tidigare medlemmar/tränande.

Nybörjare är välkomna från och med vecka 36 (6 september)

För att kunna erbjuda tränande på alla nivåer fler träningstillfällen och utvecklingsmöjligheter så har våra gruppindelningar och schema uppdaterats något.

Grupperna ser ut enligt följande:

 • Lekjudo: 4-6 år
 • Steg 1: 7-9 år, 6-5 kyu
  • Förväntas träna ett tillfälle i veckan men erbjuds två
 • Steg 2: 10-13 år, 5-4 kyu
  • Förväntas träna två gånger per vecka.
 • Steg 3: -14 år eller > 3 kyu
  • Bör träna 2 gånger per vecka + extra träningar på ex fredagar el. på andra klubbar
 • Ungdomar och vuxna 

För steg 1, 2 och 3 räcker det att uppfylla minst ett av kriterierna ålder eller bälte för att välja grupp.

Prata med er tränare eller maila till lindomejk@lindomejk.org om ni är osäkra på vilken grupp ni ska träna med, eller om dessa tider skulle innebära krockar med andra aktiviteter, så försöker vi hitta den bästa lösningen för er träning.

Viktig info avseende smittspridning

 • Stanna hemma vid minsta symptom (även om du inte tror att du har covid-19) 
 • Stanna också hemma om du nyligen varit sjuk. 
 • Byt om i omklädningsrummet inför träningen, inte hemma. 
 • Tvätta händer och fötter innan man går på mattan. 
 • Ren dräkt inför varje träning. 

Terminsavgifter

 • Ungdom upp till 16 år: 700 kr
 • Alla över 16 år: 800 kr
 • Familj: 1400 kr

Lindome Judoklubb

 • Plusgiro: 81 66 91 – 0
 • Swish telefonnr: 123 514 48 52