Kallelse årsmöte Lindome Judoklubb 2022

Alla medlemmar i Lindome Judoklubb är härmed kallade att närvara vid klubbens årsmöte söndagen den 27 mars kl 16.00 i vår klubblokal.

Dagordning och officiell kallelse enl. länk