Vårens nya schema

Under hösten hade vi ett stort inflöde av nya medlemmar vilket förstås är jättekul. Detta har dock medfört att vissa grupper har vuxit sig lite för stora och kunskapsnivån på de tränande har kommit att variera för mycket inom grupperna.

Vi har därför ändrat om i gruppdefinitionerna och schemat lite, så att grupperna baseras mer på kunskapsnivå och dessutom har varje grupp två träningstillfällen per vecka.

I judo är det viktigt att grunderna, såsom fallteknik, koordination och vissa bastekniker befästs ordentligt för att minimera skaderiskerna och för att träningen ska bli så rolig och givande som möjligt. 

Gruppindelningen ser ut som följer:

Steg 1 – Från helt ny till gult bälte (ca 2 terminer).

Fokus läggs på fallteknik, koordination och bastekniker som är avgörande för fortsatt utveckling. Vissa barn behöver även vänja sig vid att träna med alla, ta i varandra och vara tysta, stilla och lyssna under instruktion.                            

Steg 2 – Från gult till orange bälte (ca 3 terminer).

Nu börjar vi bredda och fördjupa den tekniska basen. Träningen blir mer fysiskt krävande och högre krav på disciplin och koncentration ställs.

Steg 3 – Från orange bälte och uppåt.

Träningen fokuserar mer på tävlingsjudo. Även arm och halslåstekniker kommer introduceras.

Det är tränarna som avgör när det är dags för nästa steg, baserat på kunskap och mognad.

Schemat:

– Måndag

    – 18.00 – 19.00 – Steg 1 (yngre förmågor 7-10 år)

    – 19.15 – 20.30 – Steg 3

– Tisdag

    – 18.00 – 19.00 – Steg 2

    – 19.15 – 20.30 – Vuxna Steg 1-3 (14 år och uppåt)

– Onsdag

    – 18.00 – 19.00 – Steg 1 (äldre förmågor 11-13 år)

    – 19.15 – 20.30 – Steg 3

– Torsdag

    – 18.00 – 19.00 – Steg 2

    – 19.15 – 20.30 – Vuxna Steg 1-3 (14 år och uppåt)

De nya grupperna och schemat kommer att börja gälla efter sportlovet. dvs från och med v.8.